logo-img

Denetim Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

Günümüzün küresel ekonomik ve mali koşulları, uluslararası ve ulusal iş dünyasının içinde bulunduğu ortam; şirketlerde süreklilik, güven ve şeffaflık kavramlarını öne çıkarmaktadır.

logo-img

Vergi Hizmetleri

Vergi Hizmetleri

Yasal hükümler, gerçek ve tüzel kişilere bir yanda hak ve menfaatler sağlarken bunun karşılığında mükelleflere belirli ödev ve yükümlülükler getirmektedir.

logo-img

Danışmanlık Hizmetleri

Danışmanlık Hizmetleri

Covid-19 Pandemisi sonrasında sayıları hızla artması muhtemel sorunlu kurumsal kredi müşterileri ile kredi verenler arasında bir köprü vazifesi görmek, böylece, kredi verenlerin bir takım operasyonel yüklerini azaltmak.

logo-img

Müşavirlik Hizmetleri

Muhasebe ve Mali İşler Hizmetleri

Güncel Group, yasa ve mevzuatın gerektirdiği bütün şartların yerine getirilmesi hassasiyetiyle davranarak, devamlı bilgi aktarılmasını sağlayan bir muhasebe sisteminin oluşturulmasını sağlamaktadır.

Son YazılarımızMakaleler