Pərakəndə

Pərakəndə


Günümüz qlobal iş dünyasında pərakəndə sektorunda fəaliyyət göstərən şirkətlərin qarşılaşdıqları çətinliklərin çox sayda olması, sektordakı bazar güclərinin çox müxtəlif və fərqli ölçülü olması və fəaliyyət sahələrində iç içə keçməyə tez-tez müşahidə edilməsi son dərəcə rəqabətli bir mühit yaradır. Pərakəndə sektoru şirkətlərinə aid mənfəətin gün keçdikcə azalması; onları mənfəət marjlarını artırma səylərinə yönəltmiş olub ayrıca rəqabətli iş mühiti, bazarın bölünməsi, əhali artımı kimi səbəblərlə də bu sektorun davamlı təzyiq altında hiss etməsinə səbəb olmuşdur. Bəhsi keçən çətinliklər ancaq təsirli bir korporativ idarəetmə, maliyyə hesabatların şəffaflığı və doğruluğu kimi tələblər yerinə yetirilməsi ilə aradan qaldırıla bilər.

Güncel Qrup; iş səhmdarlarına pərakəndə sektorunda mütəxəssis heyəti ilə yoxlama, məsləhət və vergi xidmətləri təklif edir.


E-bülleten

Bizdən xəbərdar olmaq üçün lütfən qeydiyyatdan keçin.