01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Kriterler Değiştirilmiştir

01.01.2015 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlere İlişkin Kriterler Değiştirilmiştir

Tarih: 17 Aralık 2015 | Bilgi Günceli,


Bilindiği üzere, 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’yla bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleme yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiş olup; bağımsız denetime tabi olan şirketlerin nitelikleri 01.01.2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) ile yeniden belirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler aşağı çekilmiştir.

Bilindiği üzere 14.03.2014 tarih ve 28944 sayılı resmi Gazete’de yayımlanan 2012/5973 sayılı BKK’da bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler aşağıdaki şekilde belirlenmişti:

· Aktif Toplam : 75 Milyon TL (Yetmişbeşmilyon Türk Lirası) ve üzeri
· Yıllık Net Satış Hasılatı : 150 Milyon TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) ve üzeri
· Çalışan sayısı : 250 ( İkiyüzelli ) ve üzeri.

01.02.2015 tarih ve 29254 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BKK ile bağımsız denetime tabi olacak şirketlere ilişkin kriterler 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere şu şekilde belirlenmiştir:

· Aktif Toplam : 50 Milyon TL (Ellimilyon Türk Lirası) ve üzeri
· Yıllık Net Satış Hasılatı : 100 Milyon TL (Yüzmilyon Türk Lirası) ve üzeri
· Çalışan sayısı : 200 ( İkiyüz ) ve üzeri.

Şirketlerin belirtilen üç yeni kriterden ikisini aşıp aşmadıklarının belirlenmesinde, şirketin aktif toplamı ve yıllık net satış hasılatı bakımından yürürlükteki mevzuat uyarınca hazırladıkları önceki yıllara ait (son iki yıldaki) finansal tablolar, çalışan sayısı bakımından ise şirkette önceki yıllarda (son iki yıldaki) ortalama çalışan sayısı esas alınacaktır

Söz konusu BKK’nın önemine istinaden tam metni yazımız ekinde sunulmuştur.

Paylaş


Okuma Önerisi

Rödövans Sözleşmelerinde Amortisman Uygulaması

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.