İlk Defa Denetlenecek İşletmelerde Çalışanlara Sağlanan Faydaların Raporlanması

İlk Defa Denetlenecek İşletmelerde Çalışanlara Sağlanan Faydaların Raporlanması

Tarih: 31 Ocak 2014 | Bilgi Günceli,


Türkiye Muhasebe Standartlarının (TMS), şirketlerimizde meydana getireceği en büyük etki çalışanlara sağlanan fayda konusunda olacaktır.  Yerel mevzuatımızda çalışanlara sağlanan fayda konusunda muhasebe açısından özel bir düzenleme yer almamaktadır. Sadece, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde (TDMS), kıdem tazminatlarına karşılık ayrılmasına ilişkin düzenleme yer almaktadır. Bu karşılıklar ise vergi mevzuatımızda kabul edilmemektedir. Vergi mevzuatımızca bu karşılıkların kabul edilmemesi de, şirketlerimizin karşılık ayırma konusunda çok istekli olmamaları sonucunu ortaya çıkarmıştır.

İlk defa denetime tabi olan şirketlerimizin, en önemli çalışmalarından biri çalışanlara sağlanan faydaların belirlenmesi olacaktır. TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Fayda Standardı, sağlanan faydaları aşağıdaki dört başlık altında toplamaktadır:

– Hizmet süresinde sağlanan kısa vadeli faydalar,

– Çalışma dönemi sonrasında sağlana faydalar,

– Çalışanlara sağlanan diğer uzun vadeli faydalar,

– İş akdinin sona erdirilmesi nedeniyle sağlanan faydalar.

Bu faydaların muhasebeleştirilmesinde temel prensip kısa vadeli olanlarının, ilgili olduğu dönemde gider olarak kayda alınması, uzun vadeli olanların ise, net bugünkü değerlerinin bulunarak muhasebeleştirilmesidir.

Şirketlerimizde en çok karşılaşılan fayda türleri genellikle aşağıdakiler olmaktadır;

– Yol, yemek, erzak yardımları

– Özel sağlık sigortası priminin karşılanması

– Bireysel emeklilik SSsı priminin karşılanması

– Özellikle üst düzey yöneticilerde işten ayrılma tazminatları

– Belirli kıdeme ulaşan personele parasal değere sahip hediyeler verilmesi

– Kıdem tazminatları

Yukarıdaki, ilk üç yardım kısa süreli fayda, son üç yardım ise uzun süreli fayda olarak değerlendirilebilecektir.

Belirli şirketlere göre menfaat türleri değişse de her şirkette karşılaşılan menfaat türü, kıdem tazminatları olmaktadır.

İlk defa denetime tabi olacak şirketlerin,

– Kıdem tazminatı esas ücretleri belirlemeleri,

– İskonto oranlarının tahmin etmeleri,

– Ücret zammı oranlarının tahmin etmeleri ve

– Kıdem tazminatı alma oranını hesaplamaları gereklidir.

Kıdem tazminatı alma oranının hesaplanması için geçmiş dönem personel hareketlerin incelenmelidir. Buna göre işten çıkanlar, tazminat alanlar ve tazminat almayanlar diye ikiye ayrılmalıdır.

Yapılan belirlemelere göre hesaplanan ilk defa hesaplanan kıdem tazminatı karşılıkları, dağıtılmamış karlar hesabından indirilerek raporlanacaktır.

Paylaş


Okuma Önerisi

15 Ocak 2019’da Yayınlanan TFRS ve TMS Düzenlemeleri

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.