KDV Tebliğleri Birleştirildi, KDV’de Yeni Dönem Başladı

KDV Tebliğleri Birleştirildi, KDV’de Yeni Dönem Başladı

Tarih: 28 Nisan 2014 | Bilgi Günceli,


26.04.2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile, bugüne kadar yayımlanan 123 adet KDV Tebliği güncellenerek tek bir Tebliğ haline getirilerek, tamamı yürürlükten kaldırılmış, mevzuattaki dağınıklık giderilmeye çalışılmıştır.

Yeni Tebliğde sadece önceki Tebliğlerin birleştirilmesi ile yetinilmemiş, KDV uygulamaları konusunda özellikle KDV iadeleri ile KOD (Özel Esaslar) uygulaması konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden bazılarını başlıklar itibariyle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

– KDV Kanununun 11/1-c maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulamasından yararlanacak imalatçıların kapsamına tarımsal üretim yapanlar da dahil edilmiştir. Tarımsal üretim yapanlar da, gerekli şartları taşımaları halinde, ihracatçılara yapacakları ihraç kayıtlı teslimlerde tecil-terkin uygulamasından yararlanabilecekler.

– KDV iadelerinde Hızlandırılmış KDV İadesi sistemi ile İndirimli Teminat Uygulamasından yaralanmak için aranılan şartlarda yumuşamaya gidildi, bu şekilde söz konusu uygulamalardan daha fazla mükellefin yararlanması sağlanmaktadır.

– KDV tevkifatı kapsamındaki mal teslimlerinden (Metal, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları, pamuk, tiftik, yün teslimleri, ağaç ve orman ürünleri teslimleri vb) doğan KDV iadelerinin mahsuben iadesinde miktarına bakılmaksızın teminat, YMM raporu ve Vergi İnceleme Raporu aranılmadan mahsup işlemleri yapılacak.

– KDV iadelerinde teminatsız ve incelemesiz iade sınırı, 4.000 TL.den 5.000 TL.ye yükseltildi.

– Hizmet ihracatında nakit KDV iadeleri artık sadece Vergi İnceleme Raporu ile alınabilecek, YMM Raporu karşılığı alınamayacak.

– KDV iadelerindeki Özel Esaslar Uygulaması sil baştan yeniden düzenlenmiş, bu kapsamdaki mükelleflerin iade taleplerinde uygulanacak prosedür ve teminat uygulamaları yeniden düzenlenmiştir.

– KDV indirim ve iadesindeki KOD uygulaması yeniden düzenlenmiş, KOD’dan çıkma konusunda yeni esaslar belirlenmiş, otomatik KOD’dan çıkmaya ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

– Müteselsil sorumluluk uygulamasında da değişiklik yapılmış; ödemelerin PTT yoluyla, tapu devri şeklinde veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ya da şirket kredi kartı ile yapılması halinde de mükelleflerin müteselsil sorumluluktan kurtulacakları açıklanmıştır.

Söz konusu Tebliğde daha bir çok konuda düzenleme yapılmış olup, bunlar sirküler şeklinde kısım kısım abonelerimize ayrıca gönderilecektir. Bu çerçevede, KDV Genel Uygulama Tebliği bilgi mahiyetinde ilişikte gönderilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

2016 /1 Dönem Geçici Vergi Çalışmalarına Dikkat Edilecek Hususlar

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.