Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Yılmaz SEZER’in “Reform Paketi İle İlgili” habere yapmış olduğu açıklamalar “Çok Sınırlı Mükellef Grubunu İlgilendiren Bir Düzenleme” başlığı ile 17.03.2021 tarihli Dünya Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

 

Yılmaz Sezer: Çok sınırlı mükellef grubunu ilgilendiren bir düzenleme

 

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, küçük esnafa yönelik getirilen bu kolaylığın vergide tahakkuk tahsilat sorununu çözmeyeceğini belirterek, acilen kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç olduğunu aktardı. Türkiye’de verginin tahakkuk etmesine rağmen, tahsilat oranının yetersiz kaldığını dile getiren Sezer, “Ekonomik sıkıntının yaşandığı bu günlerde dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın açıkladığı reform paketinden vergiye ilişkin çok şey bekliyor ve istiyorduk. Oysa sadece ülkemizdeki çok sınırlı mükellef grubunu ilgilendiren basit usulde vergilendirilenlerin vergi beyanname vermesi kaldırıldı” dedi.
 
Düzenlemeyle bu dar gelirli küçük esnafın sorunun çözüleceğini ancak diğer mükellef gruplarının da sorunu olduğunu vurgulayan Sezer, yapılandırma düzenlemesine başvuru oranının düşük kaldığını, ilk taksiti ödeyenlerin oranının ise yüzde 50’yi ancak bulduğunu kaydetti.