2015 Yılı Faaliyet Dönemi Denetçisinin 2016 Yılında Seçilmesi ve İmzalanan Sözleşmelere Yapılan Genel Kurullar Hakkında Kurul Kararı

2015 Yılı Faaliyet Dönemi Denetçisinin 2016 Yılında Seçilmesi ve İmzalanan Sözleşmelere Yapılan Genel Kurullar Hakkında Kurul Kararı

Tarih: 16 Mayıs 2016 | Denetim Günceli,


T.C.
KAMU GÖZETİMİ
MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

KURUL KARARI

Karar Tarihi: 12/05/2016
Karar No : 75935942-050.01.04 – [03/ ]

Gözetim ve Denetim (II) Daire Başkanlığı’nın 11/05/2016 tarihli müzekkeresinde; 2015 yılı hesap döneminde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 397 inci maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olduğu tespit edilen bazı şirketlerin 2015 yılının denetçisini 2016 yılında seçtikleri ve 2016 yılında denetim sözleşmesini akdettikleri tespit edildiği belirtilmiştir.
TTK’nın 399 uncu maddesinin birinci fıkrasında, denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesinin şart olduğu belirtilmiştir.

Bu bağlamda, denetimin ait olduğu hesap döneminden sonraki dönemlerde yapılan denetçi seçimine dayanılarak imzalanan denetim sözleşmeleri çerçevesinde yapılacak denetimler ile TTK’nın 397 inci maddesinde öngörülen bağımsız denetim zorunluluğunun yerine getirilmiş olamayacağına ve keyfiyetin Başkanlık tarafından kamuoyuna duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

2015 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesi Taleplerinin En Geç Kasım Ayı KDV Beyannamesi İle Yapılmalıdır.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.