Asgari Şartları Taşımayan Denetim Sözleşmeleri İçin Duyuru

Asgari Şartları Taşımayan Denetim Sözleşmeleri İçin Duyuru

Tarih: 7 Haziran 2016 | Denetim Günceli,


Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinde bir denetim sözleşmesinde bulunması gereken asgari unsurlar belirlenmiştir. Bu unsurları taşımayan sözleşmeler dolayısıyla, denetim kuruluşları ve denetçilere Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre “uyarı” ve denetim kuruluşlarına ayrıca 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 26’ncı maddesinin üçüncü fıkrasına göre “idari para cezası” yaptırımları uygulanabilecektir.

Kurumun gözetim faaliyetleri çerçevesinde; kimi denetim kuruluşlarının ve denetçilerin imzaladıkları 2014 yılı faaliyet dönemine ilişkin denetim sözleşmelerinde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinde belirtilen asgari unsurlardan bir veya birkaçının eksik olduğu tespit edilmiştir.

Kurul tarafından, söz konusu eksikliklerin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin denetim sözleşmelerinde de olabileceği değerlendirilerek sözleşmede bulunması gereken asgari unsurlara ilişkin aykırılık ve eksikliklerin giderilmesi için tüm denetim kuruluşlarına ve denetçilere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak, 1 Ağustos 2016 tarihine kadar süre verilmesine; denetim sözleşmelerinde Yönetmeliğin 29’uncu maddesinde belirtilen asgari unsurlarla ilgili yükümlülükler ile bu yükümlülüklerin ihlali sonucunda doğacak sorumluluklara ilişkin gerekli duyuru ve ikazların yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Bu itibarla, denetim kuruluşları ve denetçilerin 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin imzaladıkları denetim sözleşmelerinde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 29’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen asgari unsurlara ilişkin eksikliklerini 1 Ağustos 2016 tarihine kadar tamamlayarak Kuruma bildirmeleri, aksi takdirde yukarıda belirtilen idari yaptırımlarla karşılaşacakları hususu kamuoyuna duyurulur.

Paylaş


Okuma Önerisi

Normal Amortisman Yönteminden Azalan Bakiyeler Usulüne Geçişin Mümkün Olup Olmadığı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.