Bağımsız Denetçi Kimliği, Bağımsız Denetçi Belgesi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi, Bağımsız Denetçi Mührü Ve Bağımsız Denetçilik Sınavı ( Her Bir Alan İçin ) İçin 2017 Yılında Uygulanacak Ücretler Açıklandı

Bağımsız Denetçi Kimliği, Bağımsız Denetçi Belgesi, Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi, Bağımsız Denetçi Mührü Ve Bağımsız Denetçilik Sınavı ( Her Bir Alan İçin ) İçin 2017 Yılında Uygulanacak Ücretler Açıklandı

Tarih: 14 Aralık 2016 | Denetim Günceli,


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/99]                                                                Karar Tarihi: 09/12/2016

Kararın Konusu: Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden, bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, bağımsız denetçi mührü ve bağımsız denetçilik sınavı ( her bir alan için ) için 2017 yılında uygulanacak ücretlerin, EK-1’de yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

ek-1

Paylaş


Okuma Önerisi

İlişkili Kişilerle Yapılan İşlemlerde Yıllık Belgelendirme

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.