Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’na İlişkin KGK Duyuru Yayımlandı.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’na İlişkin KGK Duyuru Yayımlandı.

Tarih: 17 Nisan 2017 | Denetim Günceli,


“02/11/2011 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 9 uncu, 25 inci ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 26/12/2012 tarihli ve 28569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin uygulanması sırasında karşılaşılan aksaklıkların giderilmesini ve mevzuata açıklık getirilmesini sağlamak amacıyla birtakım düzenlemeler yapılması, Yönetmelikte yer alan bazı ifadelerin daha anlaşılır kılınması amacıyla ibare değişikliklerinin yapılması ve değişiklikler sonrası oluşan yeni durum ve şartlar dikkate alınarak geçiş dönemi uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Bu kapsamda, tüm kişi ve kuruluşlar Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağına ilişkin görüş ve önerilerini 02.06.2017 tarihine kadar hukuk@kgk.gov.tr elektronik posta adresine veya KGK’ ya yazılı olarak bildirebilirler.

Söz konusu Yönetmelik Taslağı için okumak için buraya tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

İnceleme Sonucu Tarh Edilen KDV’nin Vergi Kanunları Karşındaki Durumu

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.