Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik Yayınlandı.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasında Dair Yönetmelik Yayınlandı.

Tarih: 21 Temmuz 2017 | Denetim Günceli,


21 Temmuz  2017 tarih ve 30130  sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’  yönetmelik ile yapılan değişikliklerin özeti aşağıdaki gibidir.

TTK uyarınca yapılan denetimlerde denetim raporlarının, denetimi yapılan finansal tabloların ait olduğu hesap dönemini izleyen yılın olağan genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce ve denetlenen işletmenin yönetim kuruluna teslim edilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Denetim sözleşmesi, denetim kuruluşu veya denetimi üstlenen  bağımsız denetçinin seçiminden itibaren en geç altmış gün içinde yapılır. Bu süre içinde, denetimi üstlenin yazılı ihtarına rağmen denetlenen işletme sözleşme yapmaktan kaçınırsa, denetimi üstlenen durumu izleyen on gün içinde Kuruma bildirir.

KAYİK Dahil Denetimler için 15 yıl mesleki tecrübe ve fiilen 2 yıl olan denetim tecrübe süresi 3 yıla çıkarılmaktadır.

KAYİK Hariç denetimler için 10 yıl mesleki tecrübe ve fiilen 1 yıl olan denetim tecrübe süresi 2 yıla çıkarılmaktadır.

Mesleki sorumluluk sigortası düzenlenme tarihinden itibaren 10 gün içerisinde bildirilmesi  30 güne çıkarılmıştır.

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin mevcut metni ve değişilik yapılan metni karşılaştırmalı olarak buradan görebilirsiniz.

21 Temmuz  2017 tarih ve 30130  sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” tamamını okumak için burayı tıklayınız.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanımına Geçiş Süreleri Belirlendi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.