KAYİK Hariç Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş  Olanların 01.01.2017 Tarihinden Sonraki Durumu Hakkında KGK Kurul Kararı Yayımlanmıştır

KAYİK Hariç Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş Olanların 01.01.2017 Tarihinden Sonraki Durumu Hakkında KGK Kurul Kararı Yayımlanmıştır

Tarih: 14 Ocak 2017 | Denetim Günceli,


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI
Karar No : 75935942-050.01.04 – [03/02]
Karar Tarihi: 05/01/2017
Konusu : BDY’nin Geçici 1/4-ç Maddesine Göre KAYİK Hariç Sorumlu Denetçi Olarak Yetkilendirilmiş Olanların 1/1/2017 Tarihinden Sonraki Durumu

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığının 04.01.2017 tarihli BDY’nin Geçici 1/4-ç maddesine göre KAYİK hariç sorumlu denetçi olarak yetkilendirilmiş olanların 01.01.2017 tarihinden sonraki durumuna ilişkin müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;
1- 01.01.2017 tarihinden önce KAYİK hariç denetimler için sorumlu denetçi olarak görevlendirilen ve Kurumumuz tarafından Yönetmeliğin geçici 1/4-ç maddesi kapsamında onaylanan sorumlu denetçilerden;
– Başka bir denetim kuruluşuna geçen ve bu denetim kuruluşu tarafından sorumlu denetçi olarak görevlendirilip Kurumumuz onayına sunulan sorumlu denetçi başvurularının, Yönetmeliğin 28’inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesine,
– Aynı denetim kuruluşunda devam eden sorumlu denetçilere fiili denetim tecrübesi edinmeleri için 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) süre tanınmasına,
– Aynı denetim kuruluşunda devam eden sorumlu denetçilerden 31.12.2018 tarihine kadar fiili denetim tecrübesi edinemeyenler hakkında daha önce verilen Kurumumuz onayının 01.01.2019 tarihi itibarıyla geçersiz sayılmasına,
2- Yönetmeliğin 13/1-ğ maddesindeki yetkilendirilme şartının kaybedilmemesi için, gerekli tedbirleri almalarını sağlamak amacıyla denetim kuruluşlarının bilgilendirmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklikler Yapılmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.