Sigorta Sözleşmelerinin Finansal Tablolara Alınmasına İlişkin Esaslar Belirlenmiştir

Sigorta Sözleşmelerinin Finansal Tablolara Alınmasına İlişkin Esaslar Belirlenmiştir

Tarih: 16 Şubat 2019 | Bilgi Günceli, Denetim Günceli, Güncel Gündem,


14.02.2019 tarih ve 75935942-050.01,04-[01/72] sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kurul Kararında;

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri, Standart Kapsamına giren sigorta sözleşmelerinin fianansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

TFRS 17’nin amacı, işletmelerin söz konusu sözleşmeleri gerçeğe uygun bir biçimde gösteren ihtiyaca uygun bilgiler sunulmasını sağlamaktır. Bu bilgiler finansal tablı kullanıcılarına, sigorta sözleşmelerinnin işletmelerin fianansal durumu, finansal performansı ve nakit akışları üzerindeki etkisini değerlendirmek için bir dayanak teşkil eder.

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri

Paylaş


Okuma Önerisi

Şubat Ayı Mali Yükümlülüklerimiz Nelerdir?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.