Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58, 62 Yayınlandı

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 58, 62 Yayınlandı

Tarih: 16 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Denetim Günceli, Güncel Gündem,


16 Aralık 2017 gün ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de 58, 62 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır;

58 No’lu Tebliğ

  • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardı (BDS 240)’ın yürürlüğe konulmuştur.
  • 10/12/2013 tarihli ve 28847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları (BDS 240) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 6 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

62 No’lu Tebliğ

  • Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 805)’in yürürlüğe konulmuştur.
  • 24/4/2014 tarihli ve 28981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No:36) yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Nakil Giriş ve Çıkışlar ile İlgili İşverenlere SGK Duyurusu Yayınlandı.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.