Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Yayınlandı

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 Yayınlandı

Tarih: 13 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Denetim Günceli, Güncel Gündem,


13 Aralık 2017 tarihli ve 30269 sayılı Resmi Gazete’de 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliğleri yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır;

64 No’lu Tebliğ

 • Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardı (BDS 300)’ün yürürlüğe konulmuştur.
 • 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması (BDS 300) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:10 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

65 No’lu Tebliğ

 • İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardı (BDS 315)’in yürürlüğe konulmuştur.
 • 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (BDS 315) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 11 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

66 No’lu Tebliğ

 • Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi Standardı (BDS 450)’nin yürürlüğe konulmuştur.
 • 31/12/2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi (BDS 450) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:15 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

67 No’lu Tebliğ

 • Bağımsız Denetim Kanıtları Standardı (BDS 500)’ün yürürlüğe konulmuştur.
 • 30/12/2013 tarihli ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim Kanıtları (BDS 500) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:16 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

68 No’lu Tebliğ

 • İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri Standardı (BDS 510)’un yürürlüğe konulmuştur.
 •  29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlk Bağımsız Denetimler – Açılış Bakiyeleri (BDS 510) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:19 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

69 No’lu Tebliğ

 • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560)’ın yürürlüğe konulmuştur.
 • 22/1/2014 tarihli ve 28890 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar (BDS 560) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:24 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

70 No’lu Tebliğ

 • Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580)’in yürürlüğe  konulmuştur.
 • 29/1/2014 tarihli ve 28897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yazılı Açıklamalar (BDS 580) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 26 yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Bu Tebliğ; 1/1/2017 tarihinde ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmiştir

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.