خدمات مالیاتی

خدمات مالیاتی


مقررات قانونی،  در حالیکه از یک سومنافع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی را در نظر دارد از طرفی نیز وظایف و تعهدات خاص را به مالیات دهندگان به ارمغان می آورد

تعادل بین موضوع حق- نفع وتعهد- وظیفه می بایست بدون ضرر به منافع عمومی و منطبق با قانون، با راه حل واضح به منظورخدمات به مشتریان انجام  انجام شود .  این خدمات در زیر آمده است

خدمات و مشاوره مالیاتی

گروه گونجل،  به منظور جلوگیری ازخطرات احتمالی در خدمات مالیاتی، اطلاعات و اسناد مربوط به شرکت را به دقت بررسی کرده و جهت اقدامات لازم و به موقع  مدیریت وتصمیم  گیری تمامی اطلاعات را سریعا دراختیار شرکت میگذارد

این کار حساب کردن و حساب دادن دقیق مالیاتی را برای سهامداران فراهم می کند

همچنین سیستم حسابداری قبلی شرکت و موضوعات مرتبط  به اسناد  را تحقیق و بررسی کرده و در نتیجه این بررسی سیستم موجود شرکت را بهبود داده و خط قرمز را برای آن مشخص می کند

خدمات پشتیبانی در اختلافات مالیاتی

تدارکات قبل از بررسی انجام می شود

کامل بودن اسناد و مدارک ارائه شده در بررسی

اطلاع  دادن مداوم  به مالیات دهندگان  در خصوص روند بررسی

نقد و بررسی گزارشات

دادن حمایت های لازم به مالیات دهندگان قبل و بعد ازموضوعات توافق اولیه

هنگام انجام نشدن توافق اولیه  در صورت لزوم پیگیری دادگاه ،درخواست تجدید نظر

خدمات کامل پذیرش

شناسایی و تایید موضوع طرح مالیاتی

کنترل و انطباق قانونی اظهارنامه موقت مالیاتی  سه ماهه

جلوگیری از خطای اختلافات مالیاتی که ممکن است  از طرف اداره مالیات در حین بازرسی بوجود آمده باشد

دیگر خدمات  گواهی

تايید تخفیف تحقیق و توسعه

تثبیت پرداخت سرمایه

 شناسایی منابع داخلی که می تواند به سرمایه افزوده شود

فرایند ویژه تصویب و تصدیق

اظهارنامه مالیاتی مربوط به ماليات بر ارزش افزوده و پردازش مصرف خاص

گروه گونجل با مدیران و متخصصان با تجربه و مشاوران مالی متعهد خود ، راه حل هایی  در خصوص بازپرداخت مالیات برارزش افزوده به صورت سریع در اختیارمی گذارد

در این زمینه، خدمات زیر ارائه می شوند

تهیه و تصویب  گزارش بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده  و مالیات بر مصرف ویژه

مدیریت داشتن برزمان بازپرداخت وداشتن روابط با اداره مالیات

مشاوره در خصوص برنامه های مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر مصرف ویژه

قیمت گذاری انتقال، توزیع سود مبدل، سرمایه مبدل

شناسایی ریسک با بررسی تبادل بدهی بین شرکت های مرتبط ، قیمت گذاری کالا و خدمات

امکان تصمیم گیری امن درچهارچوب شیوه های فعلی درمقابل رویکرد اداره مالیات

توسعه پروژه های قیمت گذاری و ارائه خدمات  و پشتیبانی در طول مرحله اجرا

پشتیبانی در تحقیق و توسعه

مناطق آزاد، مناطق صنعتی وفعالیت های پارک علم و فناوری

بررسی بار مالیاتی و ایجاد یک ساختار مالیاتی کارآمد

پیشگیری از خطرات احتمالی مالیات

برنامه ریزی و مطالعه در خصوص سرمایه گذاری های جدید و اضافی که شرکای مان مورد نظر دارند وامکان سنجی این سرمایه گذاری  ها واطلاع در مورد سیستم تشویقی

خدمات دادن اطلاع در خصوص مزایای سرمایه گذاری های انجام شده و تشویق مالیاتی سرمایه گذاران، بیمه های اجتماعی ، تخصیص فضا و نرخ کاهش بهره


عضویت در خبرنامه

لطفا ثبت نام کنید تا از ما آگاه است.