بانکداری و بازار سرمایه

بانکداری و بازار سرمایه


داشتن موقعیت مناسب و انطباق شرکای کسب مان با تغییرات بانکداری و بازار سرمایه ترکیه که به موازات اقتصاد جهان توسعه پیدا کرد است،  تغییر و توسعه سیستم های مالی،   مدیریت سرمایه به طور موثر، امروزه  در شرایط فعلی بازار ازاهمیت زیادی برخوردار می باشد

گروه گونجل، جهت انطباق شرکای کسب و کار  با تغییرات در بازار مالی جهانی، با کارکنان مجرب و با تجربه خود آماده دادن پیشنهادات و خدمات مشاوره و حسابرسی می باشد


عضویت در خبرنامه

لطفا ثبت نام کنید تا از ما آگاه است.