بخش ساخت و ساز و پیمانکاری

بخش ساخت و ساز و پیمانکاری


بخش ساخت و ساز و پیمانکاری، به دلیل حمایت و ارتباط  با بسیاری از بخش های دیگرزیر مجموعه وهمچنین توسعه اقتصاد کشور  بسیار حائز اهمیت می باشد

بخش ساخت و ساز و پیمانکاری دیگر نباید به عنوان تولید ارشد محسوب شود

سازه های ساخته شده می بایست به ساختار اقتصاد ملی، حساس به محیط زیست، حساس به امور اجتماعی، دوستار محیط زیست و انسان ها باشد

صنعت ساخت و سازوپیمانکاری ترکیه  در کشورمان که تمامأ بر اساس سرمایه های ملی  می باشد، صدها بخش و شغل را به هم مرتبط کرده است لذا اصطلاحا خصوصیت صنعت لوکوموتیورا پیدا کرده است

شرکت های ساختمانی در کشورمان، برای اثبات ومطرح کردن خود در بازار ملی و بین المللی  به همراه شرکت های با تجربه بزرگ و با قدرت می بایست  با تغییرات قوانین مربوط انطباق داشته ، بتواند واضح وپاسخگو باشد

گروه گونجل ؛ برای شرکا در خصوص انطباق با تغییر قوانین، آگاهی داشتن به روزتحولات وداشتن قدم های پیشین از رقبا آماده ارائه  خدمات  حسابرسی، مشاوره و مالیاتی می باشد


عضویت در خبرنامه

لطفا ثبت نام کنید تا از ما آگاه است.