2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SGK Primi Günlük Kazancının Alt ve Üst Sınırı Nedir?

2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret ve SGK Primi Günlük Kazancının Alt ve Üst Sınırı Nedir?

Tarih: 5 Ocak 2017 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


1) 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak olan Asgari Ücret

01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında 16 yaşını doldurmuş işçiler ile 16 yaşını doldurmamış işçiler için uygulanacak olan asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Günlük Asgari Ücret           Aylık Asgari Ücret         

59,25.-TL                 1.777,50.-TL

2) 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak olan SGK primi alt ve üst sınırları

Bilindiği üzere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 82 nci maddesine göre alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39 uncu maddesine göre 16 yaşından büyükler için belirlenen günlük asgari ücret, üst sınırı ise günlük asgari ücretin 7,5 katıdır. Buna gore 2017 yılında uygulanacak olan sigorta primine esas kazaçların alt ve üst sınırları aşağıdaki gibidir.

 

DÖNEMİ PRİME ESAS

ALT SINIR

PRİME ESAS

ÜST SINIR

Günlük Aylık Günlük Aylık
01.01.2017 – 31.12.2017 59,25 1.777,50 444,38 13.331,40

 

Saygılarımızla

 

Güncel Group Vergi Hizmetleri

 

 

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz

 

Paylaş


Okuma Önerisi

AB’den Sağlanan Hibeler Artık Gelir Sayılmayacak ve Hibe Harcamalarından Stopaj Yapılmayacak

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.