2018 Yılında Vergi Usul Kanuna Göre Uygulanacak Usulsüzlük Cezaları

2018 Yılında Vergi Usul Kanuna Göre Uygulanacak Usulsüzlük Cezaları

Tarih: 9 Ocak 2018 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 490 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Anılan Genel Tebliğ ile 2018 yılında uygulanacak usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Vergi Usul Kanunu’na göre uygulanacak çeşitli had ve miktarlar aşağıdadır;

Resmî Gazete
Bu içerik T.C. Resmî Gazete'den alınmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile “İzaha davet” Başlığı Altında Yeniden Düzenlenerek Vergi Sistemimize Yeni Getirilen Müessesenin Usul ve Esasları Belirlenmiştir.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.