E-Arşiv Fatura ve İnternetten Satış Kapsamı İle İlgili GİB Duyurusu

E-Arşiv Fatura ve İnternetten Satış Kapsamı İle İlgili GİB Duyurusu

Tarih: 13 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem,


2016 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nı geçen mükellefler en geç 01.01.2018 tarihinde e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş yapmak zorundadırlar.

E-Arşiv uygulamasına geçiş için belirlenen 5 milyon TL’lık asgari brüt satış hasılatı tutarı, sadece internetten yapılan satışlara ait hasılat ile sınırlı olmayıp, işletmenin internet satışları dahil tüm satışlarını içeren  “gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendirilecektir.

Satış yapılan internet sitesinin mükellefin kendisine veya başka bir mükellefe ait olması e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunu etkilememektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “İnternet Satışı Yapan Mükelleflerin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi” hazırlanmış olup anılan rehber www.egirisimci.gov.tr internet adresinde (http://www.egirisimci.gov.tr/docs/Internet_Satis_Rehberi.pdf) yayınlanmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

TFRS ve BOBİ FRS Uygulamalarına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.