Gelir Vergisinde Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Gelir Vergisinde Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Tebliğ Yayınlanmıştır

Tarih: 14 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Vergi Günceli,


14/12/2017 tarihli ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de Gelir Vergisi Kanunu, Götürü Gider Uygulamasında, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitine ilişkin güncelleme yayınlanmıştır.

Tebliğin amaç ve kapsamı;

5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.

Tebliğe ilişkin örneklere ve detaylara ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Önceki Faaliyetin Terki Sırasında Kendi Adına Düzenlenen Faturalar Yeni Başlanılan Faaliyette Dikkate Alınabilir mi?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.