Mart Ayı Mali Yükümlülükler Nelerdir?

Mart Ayı Mali Yükümlülükler Nelerdir?

Tarih: 6 Mart 2017 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


15.03.2017 (Çarşamba)

 • Şubat 2017 dönemine ait e-arşiv raporunun GİB’e gönderilmesi.

23.03.2017 (Perşembe)

 • Aylık muhtasar vergisi beyannamesinin verilmesi.
 • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler için damga vergisi beyannamesinin verilmesi. (46 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne göre, sürekli damga vergisi mükelleflerinin kanuni süresinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde beyanname vermelerine veya yazı ile vergi dairesine bildirmelerine gerek yoktur. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtırmayan mükellefler damga vergisine tabi işlemleri olduğunda işlemin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi vermek ve ödemek zorundadırlar.)
 • Şubat 2017 dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi.
 • Şubat 2017 dönemi Eksik Gün Formlarının SGK’na verilmesi. (10 kişinin altında sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri Eksik Gün Bildirim Formu ve bunun ekinde kanıtlayıcı nitelikteki belgelerini SGK’ya vermek zorundadır. İşçi sayısı 10 kişinin altına düşen işverenlerde işçi sayısının 10 kişinin altına düştüğü aydan itibaren eksik gün bildirim formu ve eklerini vereceklerdir.)

24.03.2017 (Cuma)

 • 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin verilmesi.

27.03.2016 (Pazartesi)

 • 1 ve 2 nolu Katma değer vergisi, muhtasar vergisi ve damga vergisi (aylık beyanname verenler için) ödemesi.
 • 2016 yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilmesi.

31.03.2017 (Cuma)

 • SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) emekli ve çalışan personelin aylık sigorta primlerinin ödenmesi.
 • SGK 4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) sigorta primlerinin ödenmesi.
 • 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden firmaların Türkiye İş Kurumuna vermeleri gereken “Aylık İşgücü Çizelgesi”nin verilmesi için son gün.
 • Şubat 2017 dönemine ait Ba ve Bs Formlarının verilmesi için son gün.
 • 2016 yılı Yıllık Gelir Vergisinin 1 inci taksitinin ödenmesi.
 • “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim” (EK-8)’in elektronik ortamda verilmesi

Saygılarımızla

Güncel Group Vergi Hizmetleri

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

 

 

 

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Değiştirilmiştir

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.