Mayıs Ayı Mali Yükümlülükler Nelerdir?

Mayıs Ayı Mali Yükümlülükler Nelerdir?

Tarih: 8 Mayıs 2017 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


02.05.2017 (Salı)
• Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim (EK-8)’in elektronik ortamda verilmesi.

15.05. 2017 (Pazartesi)
• 2017 yılı birinci dönem (Ocak-Mart) geçici verginin beyanı.
• Nisan 2017 dönemine ait e-arşiv raporunun GİB’e gönderilmesi.

17.05. 2017 (Çarşamba)
• 2017 yılı birinci dönem (Ocak-Mart) geçici verginin ödenmesi.

23.05.2017 (Salı)
• Aylık muhtasar vergisi beyannamesinin verilmesi.

• Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler için damga vergisi beyannamesinin verilmesi. (46 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne göre, sürekli damga vergisi mükelleflerinin kanuni süresinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde beyanname vermelerine veya yazı ile vergi dairesine bildirmelerine gerek yoktur. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtırmayan mükellefler damga vergisine tabi işlemleri olduğunda işlemin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi vermek ve ödemek zorundadırlar.)

• Nisan 2017 dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi.

• Nisan 2017 dönemi Eksik Gün Formlarının SGK’na verilmesi. (10 kişinin altında sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri Eksik Gün Bildirim Formu ve bunun ekinde kanıtlayıcı nitelikteki belgelerini SGK’ya vermek zorundadır. İşçi sayısı 10 kişinin altına düşen işverenlerde işçi sayısının 10 kişinin altına düştüğü aydan itibaren eksik gün bildirim formu ve eklerini vereceklerdir.)

• Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61’inci maddesine göre 2016 yılına ait yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yararlanılan ve % 19,8 oranında stopaja tabi yatırım indirimi istisnasına ait muhtasar beyannamesinin verilmesi.

24.05.2017 (Çarşamba)
• 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin verilmesi.

26.05.2017 (Cuma)
• 1 ve 2 nolu Katma değer vergisi, muhtasar vergisi ve damga vergisi (aylık beyanname verenler için) ödemesi.
• Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 61’inci maddesine göre 2016 yılına ait yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinde yararlanılan ve % 19,8 oranında stopaja tabi yatırım indirimi istisnasına ait gelir vergisi stopajının ödenmesi.

31.05.2017 (Salı)
• SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) emekli ve çalışan personelin aylık sigorta primlerinin ödenmesi.
• SGK 4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) sigorta primlerinin ödenmesi.
• 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden firmaların Türkiye İş Kurumuna vermeleri gereken “Aylık İşgücü Çizelgesi”nin verilmesi için son gün.
• Nisan 2017 dönemine ait Ba ve Bs Formlarının verilmesi için son gün.
• E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Aralık 2016 dönemine ait defterlerini (yevmiye ve defteri kebir) mali mühür/elektronik imza ile onaylamaları, berat dosyalarını oluşturmaları ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik defter beratını almaları için son gün.
• E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Ocak 2017 dönemine ait defterlerini (yevmiye ve defteri kebir) mali mühür/elektronik imza ile onaylamaları, berat dosyalarını oluşturmaları ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik defter beratını almaları için son gün.
• E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Şubat 2017 dönemine ait defterlerini (yevmiye ve defteri kebir) mali mühür/elektronik imza ile onaylamaları, berat dosyalarını oluşturmaları ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik defter beratını almaları için son gün.
• 2017 yılı Emlak Vergisi birinci taksitinin ödenmesi.
• 2017 yılı işyerlerine ait çevre temizlik vergisinin ödenmesi.
• Veraset ve İntikal Vergisi birinci taksitinin ödenmesi.
• Vergi levhasının internet vergi dairesi üzerinden yazdırılarak alınması.
• Elektrik üretimi lisans harçlarının ödenmesi.
Harçlar Kanunu’nun 113. maddesi ile getirilen hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi lisans yıllık harçları, her yıl kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden (üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli hariç) tahakkuk ettirilir ve mükellefe tebliği yapılmaksızın mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
• Denetim kuruluşları yetkilendirilme harçlarının ödenmesi
Harçlar Kanununun 113. maddesine dayanılarak alınan Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Harcının kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir. Bu harç ayrıca tebliğ edilmez ve mayıs ayı içinde ödenmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla

Güncel Group Vergi Hizmetleri

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Bildirim ve Belgeler Nelerdir?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.