Nisan Ayı Mali Yükümlülükler Nelerdir?

Nisan Ayı Mali Yükümlülükler Nelerdir?

Tarih: 3 Nisan 2017 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


17.04.2017 (Pazartesi)

• Mart 2017 dönemine ait e-arşiv raporunun GİB’e gönderilmesi.

24.04.2017 (Pazartesi)

• Aylık muhtasar vergisi beyannamesinin verilmesi.

• 2017 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemine ait üç aylık muhtasar vergisi beyannamesinin verilmesi.

• Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler için damga vergisi beyannamesinin verilmesi. (46 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne göre, sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunanların kanuni süresinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde beyanname vermelerine veya yazı ile vergi dairesine bildirmelerine gerek yoktur. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunmayan mükellefler damga vergisine tabi işlemleri olduğunda işlemin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi vermek ve ödemek zorundadırlar.)

• Mart 2017 dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi.

• Mart 2017 dönemi Eksik Gün Formlarının SGK’na verilmesi. (10 kişinin altında sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri Eksik Gün Bildirim Formu ve bunun ekinde kanıtlayıcı nitelikteki belgelerini SGK’ya vermek zorundadır. İşçi sayısı 10 kişinin altına düşen işverenlerde işçi sayısının 10 kişinin altına düştüğü aydan itibaren eksik gün bildirim formu ve eklerini vereceklerdir.)

• 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin verilmesi.

25.04.2017 (Salı)

• 2016 yılına ilişkin yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin verilmesi.
• Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi yıllık harç bildiriminin verilmesi.
• Elektrik üretimi lisans harçları yıllık harç bildiriminin verilmesi.
• Kapsama giren kurumlar vergisi mükellefleri tarafından Transfer Fiyatlandırması Raporunun düzenlenmesi.

26.04.2017 (Çarşamba)

• 1 ve 2 nolu Katma değer vergisi, muhtasar vergisi ve damga vergisi (aylık beyanname verenler için) ödemesi.

02.05.2017 (Salı)

• SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) emekli ve çalışan personelin aylık sigorta primlerinin ödenmesi.
• SGK 4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) sigorta primlerinin ödenmesi.
• 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden firmaların Türkiye İş Kurumuna vermeleri gereken “Aylık İşgücü Çizelgesi”nin verilmesi için son gün.
• Mart 2017 dönemine ait Ba ve Bs Formlarının verilmesi için son gün.
• 2016 yılı yıllık Kurumlar Vergisinin ödemesi.
• E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Aralık 2016 dönemine ait defterlerini (yevmiye ve defteri kebir) mali mühür/elektronik imza ile onaylamaları, berat dosyalarını oluşturmaları ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik defter beratını almaları için son gün.
•  E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Ocak 2017 dönemine ait defterlerini (yevmiye ve defteri kebir) mali mühür/elektronik imza ile onaylamaları, berat dosyalarını oluşturmaları ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik defter beratını almaları için son gün.

Saygılarımızla

Güncel Group Vergi Hizmetleri

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Personele Ödenen Manevi Tazminatlardan Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak mı?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.