Şubat Ayı Mali Yükümlülüklerimiz Nelerdir?

Şubat Ayı Mali Yükümlülüklerimiz Nelerdir?

Tarih: 1 Şubat 2017 | Güncel Gündem, Vergi Günceli,


14.02.2017 (Salı)

 • 2016 yılı dördüncü dönem geçici vergi beyannamesinin verilmesi. 

15.02.2017 (Çarşamba)

 • Ocak 2017 dönemine ait e-arşiv raporunun GİB’e gönderilmesi.

17.02.2017 (Cuma)

 • 2016 yılı dördüncü dönem geçici vergisinin ödenmesi.

23.02.2017 (Perşembe)

 • Aylık muhtasar vergisi beyannamesinin verilmesi.
 • Sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunan mükellefler için damga vergisi beyannamesinin verilmesi. (46 Seri Nolu Damga Vergisi Genel Tebliği’ne göre, sürekli damga vergisi mükelleflerinin kanuni süresinde beyan etmeleri gereken damga vergisi bulunmaması halinde beyanname vermelerine veya yazı ile vergi dairesine bildirmelerine gerek yoktur. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtırmayan mükellefler damga vergisine tabi işlemleri olduğunda işlemin yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde damga vergisi beyannamesi vermek ve ödemek zorundadırlar.)
 • Ocak 2017 dönemi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin verilmesi.
 • Ocak 2017 dönemi Eksik Gün Formlarının SGK’na verilmesi. (10 kişinin altında sigortalı çalıştırılan özel sektör işyerleri Eksik Gün Bildirim Formu ve bunun ekinde kanıtlayıcı nitelikteki belgelerini SGK’ya vermek zorundadır. İşçi sayısı 10 kişinin altına düşen işverenlerde işçi sayısının 10 kişinin altına düştüğü aydan itibaren eksik gün bildirim formu ve eklerini vereceklerdir.)

 24.02.2017 (Cuma)

 • 1 ve 2 no’lu KDV beyannamelerinin verilmesi.

27.02.2016 (Pazartesi)

 • 1 ve 2 nolu Katma değer vergisi, muhtasar vergisi ve damga vergisi (aylık beyanname verenler için) ödemesi.
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2016 yılı yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilmesi.

 28.02.2017 (Salı)

 • SGK 4/1-a (Eski SSK’lı) emekli ve çalışan personelin aylık sigorta primlerinin ödenmesi.
 • SGK 4/1-b (Eski Bağ-Kur’lu) sigorta primlerinin ödenmesi.
 • 10 ve daha yukarı işçi istihdam eden firmaların Türkiye İş Kurumuna vermeleri gereken “Aylık İşgücü Çizelgesi”nin verilmesi için son gün.
 • Ocak 2017 dönemine ait Ba ve Bs Formlarının verilmesi için son gün.
 • E-Defter uygulamasına geçen mükelleflerce Kasım 2016 dönemine ait defterlerini (yevmiye ve defteri kebir) mali mühür/elektronik imza ile onaylamaları, berat dosyalarını oluşturmaları ve Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik defter beratını almaları için son gün.
 • Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin 2016 yılı yıllık gelir vergisinin 1 inci taksidinin ödenmesi.

Saygılarımızla

Güncel Group Vergi Hizmetleri

 

Sirkülerlerimizde bir konunun kapsamlı bir şekilde ele alınması amaçlanmamıştır. Konu hakkında genel olarak bilgi vermek ve yorum yapmak hedeflenmektedir. Bu sirkülerler ile profesyonel anlamda danışmanlık hizmeti sunulmamaktadır. Sirküler konusu hususlara ilişkin kararlarınızda konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Sirküler içeriği nedeniyle doğabilecek uyuşmazlık ve ihtilaflardan kaynaklanan zarardan sirküler dayanak gösterilerek Güncel Group sorumlu tutulamaz.

 

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Kamuoyunda Torba Yasa Olarak Bilinen 6552 Sayılı Kanunda Yer Alan Vergi Kanunlarına Yönelik Düzenlemeler

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.