Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61, 63 Yayınlandı

Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 61, 63 Yayınlandı

Tarih: 11 Aralık 2017 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem,


11 Aralık 2017 gün ve 30267 sayılı Resmi Gazete’de 61, 63 nolu Türkiye Denetim Standartları Tebliği yayınlanmıştır. Bu tebliğler ile ilgili bilgiler aşağıdadır;

61 No’lu Tebliğ

  • Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 800) yürürlüğe konulmuştur.
  • 9/4/2014 tarihli ve 28967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hususlar – Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi (BDS 800) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 35 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

63 No’lu Tebliğ

  •  Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Standardı (BDS 810) yürürlüğe konulmuştur.
  • 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37 yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

16 No’lu KVK Tebliği ile; Teknoloji Geliştirme ile Serbest Bölgeler Kanunları Kapsamında AR-GE Faaliyet Kazançlarına İlişkin Uygulamalar Güncellenmiştir

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.