126 No’lu Tebliğ ile Revize Edilen TMS 8 Yayınlanmıştır

126 No’lu Tebliğ ile Revize Edilen TMS 8 Yayınlanmıştır

Tarih: 13 Haziran 2018 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


13.06.2018 tarih ve 30450 sayılı Resmi Gzete’de yayınlanan Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) Hakkında Tebliğ Sıra No: 5’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ’de ve ilgili KGK Kararında, ülkemizdeki finansal raporlama uygulamalarını geliştirmek ve finansal raporların kalitesini artırmak amacıyla yürürlükte bulunan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının gözden geçirilerek revize edilmesi, kolay anlaşılan ve uygulanabilen Standartlara sahip olunması ve Standartlar arasında terim ve ifade birlikteliğinin sağlanması amacıyla başlatılan Revizyon Projesi kapsamında yeniden kaleme alman TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar paylaşılmıştır.

İlgili tebliği ulaşmak için tıklayınız.

İlgili KGK kararına ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler, Acele Edin!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.