15 Ocak 2019’da Yayınlanan TFRS ve TMS Düzenlemeleri

15 Ocak 2019’da Yayınlanan TFRS ve TMS Düzenlemeleri

Tarih: 16 Ocak 2019 | Bilgi Günceli, Denetim Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


15.01.2019 tarih ve 30656 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu kararları doğrultusunda Türkiye Finansal Raporlama Standartları, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumlarında düzenlemeler yayınlanmıştır.

 • TFRS1 Hakkında Tebliğ Sıra No: 146’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 127)

3/5/2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ Sıra No: 146 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TFRS 3 Hakkında Tebliğ Sıra No: 67’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 128)

13/8/2008 tarihli ve 26966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 3) Hakkında Tebliğ Sıra No: 67 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TFRS 4 Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 129)

25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TFRS 7 Hakkında Tebliğ Sıra No: 42’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 130)

30/1/2007 tarihli ve 26419 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ Sıra No: 42 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TFRS 9 Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 131)

19/1/2017 tarihli ve 29953 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 55) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TFRS 11  Hakkında Tebliğ Sıra No: 217’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 132)

28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ Sıra No: 217 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TFRS 13 Hakkinda Tebliğ (Sira No: 5)’İn Yürürlükten Kaldirilmasina Dair Tebliğ (Sira No: 133)

30/12/2012 tarihli ve 28513 ikinci mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 13) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TFRS 15 Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54)’İn Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 134)

9/9/2016 tarihli ve 29826 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 15) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 54) yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 12 Hakkında Tebliğ Sıra No: 31’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 135)

28/3/2006 tarihli ve 26122 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ Sıra No:31 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 16 Hakkında Tebliğ Sıra No: 15’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 136)

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ Sıra No:15 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 19 Hakkında Tebliğ Sıra No: 9’un Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 137)

12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ Sıra No: 9 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 21 Hakkında Tebliğ Sıra No: 13’ün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 138)

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ Sıra No:13 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 23 Hakkında Tebliğ Sıra No: 46’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 139)

15/7/2007 tarihli ve 25988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ Sıra No: 46 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 32 Hakkında Tebliğ Sıra No: 40’ın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 140)

28/10/2006 tarihli ve 26330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ Sıra No:40 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 37 Hakkında Tebliğ Sıra No: 20’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 141)

15/2/2006 tarihli ve 26081 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğ Sıra No: 20 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 38 Hakkında Tebliğ Sıra No: 26’nın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 142)

17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğ Sıra No:26 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 40 Hakkinda Tebliğ Sira No: 27’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliği (Sira No: 143)

17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ Sıra No:27 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 • TMS 41 Hakkında Tebliğ Sıra No: 22’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 144)

24/2/2006 tarihli ve 26090 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ Sıra No: 22 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

 • Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 145)

15/6/2007 tarihli ve 26553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 44’ün “TFRS Yorum 1 Hizmetten Çekme (Yedeğe Çekme), Restorasyon ve Benzeri Mevcut Yükümlülüklerdeki Değişiklikler” başlıklı Ek-1’i yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

 • İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (Tfrs Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 146)

15/7/2007 tarihli ve 26583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ Sıra No: 65 yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

 • Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’te Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 147)

9/3/2007 tarihli ve 26457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları Yorumları Hakkında Tebliğ Sıra No: 43’ün “TMS Yorum 29 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları – Açıklamalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Yorumu” başlıklı Ek-8’i ile “TMS Yorum 32 Maddi Olmayan Duran Varlıklar – İnternet Sitesi Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı Yorumu” başlıklı Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili tebliğe ulağmak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.