2014 Yili Satişlari Veya Gayri Safi Iş Hasilati 150.000 Tl’nin Altinda Olanlar Için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaya Başlama Tarihi 01.01.2018 Tarihine Ertelenmiştir

2014 Yili Satişlari Veya Gayri Safi Iş Hasilati 150.000 Tl’nin Altinda Olanlar Için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanmaya Başlama Tarihi 01.01.2018 Tarihine Ertelenmiştir

Tarih: 8 Ağustos 2016 | Güncel Mevzuat,


05.08.2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra no: 473 yayımlanmıştır. Anılan Genel Tebliğ ile yapılan düzenleme ile, 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı 150.000 TL’nin altında olanlar için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanmaya başlama tarihi 01.01.2017 tarihinden 01.01.2018 tarihine ertelenmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

2017 Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.