2015 Yılında İnternet Satışı ve İlgili Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon Türk Lirasını Geçen Mükellefler 01.01.2017 Tarihine Kadar E-Arşiv Faturası Uygulamasına Geçmesi Gerekir.

2015 Yılında İnternet Satışı ve İlgili Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon Türk Lirasını Geçen Mükellefler 01.01.2017 Tarihine Kadar E-Arşiv Faturası Uygulamasına Geçmesi Gerekir.

Tarih: 19 Aralık 2016 | Güncel Mevzuat,


Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından www.efatura.gov.tr internet sitesinde yayınlanan duyuruda 2015 yılında internet satışı bulunan ve ilgili yıl brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nı geçen mükelleflerin en geç 1.1.2017 tarihinde e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş yapmak zorunda oldukları açıklanmıştır.

E-Arşiv uygulamasına geçiş için belirlenen 5 milyon TL’lık asgari brüt satış hasılatı tutarı, sadece internetten yapılan satışlara ait hasılat ile sınırlı olmayıp, işletmenin internet satışları dahil tüm satışlarını içeren   “gelir tablosu brüt satış hasılatı” tutarına göre değerlendirilecektir.

Satış yapılan internet sitesinin mükellefin kendisine veya başka bir mükellefe ait olması e-Arşiv fatura uygulamasına geçiş zorunluluğunu etkilememektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından “İnternet Satışı Yapan Mükelleflerin E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Rehberi” hazırlanmış olup anılan rehber www.egirisimci.gov.tr internet adresinde (http://www.egirisimci.gov.tr/docs/Internet_Satis_Rehberi.pdf) yayınlanmıştır.

 

Söz konusu rehberi buradan okuyabilirsiniz.

Paylaş


Okuma Önerisi

Taşıtlar İçin Özel Tüketim Vergi Matrahı Düzenlemesi Yapılmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.