2015 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesi Taleplerinin En Geç Kasım Ayı KDV Beyannamesi İle Yapılmalıdır.

2015 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesi Taleplerinin En Geç Kasım Ayı KDV Beyannamesi İle Yapılmalıdır.

Tarih: 22 Aralık 2016 | Güncel Mevzuat,


Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğine göre, indirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade alacağının yılı içinde mahsuben iade edilemeyen kısmı, izleyen yıl içinde mükellefin isteğine bağlı olarak, nakden veya mahsuben iade edilebilecektir. İade talebinin en erken izleyen yılın Ocak dönemine ait olup Şubat ayı içinde verilecek, en geç Kasım dönemine ait olup Aralık ayı içinde verilecek KDV beyannamesi ile yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle, 2015 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadesi taleplerinin 2016/Kasım dönemi KDV beyannamesi ile yapılması gerekmektedir.

Kasım/2016 dönemi KDV beyannamesinde iade talebinde bulunmayan mükellefler 2015 takvim yılında gerçekleşen indirimli orana tabi işlemeler nedeniyle doğan KDV’yi iade alma haklarını kaybedeceklerdir. İndirimli orana tabi işlemler nedeniyle doğan KDV iadesinin süresinden sonra düzeltme beyannamesi ile talep edilmesi de mümkün değildir. Ayrıca indirimli orana tabi işlemeler nedeniyle doğan KDV’nin süresinden sonra verilecek düzeltme beyannamesi ile artırılması da mümkün değildir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Sermaye Azaltımı Yapılması Halinde Gelir Vergisi Stopajı Yapılıp Yapılmayacağı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.