2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin  GİB  Duyurusu Yayınlandı.

2017 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin GİB Duyurusu Yayınlandı.

Tarih: 25 Ekim 2017 | Güncel Mevzuat,


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 46
Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 23/10/2017
Sayısı : KVK-46 / 2017-4 / Yatırım İndirimi – 33
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2017 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 12,37 (yüzde oniki virgül otuzyedi) olarak tespit edilmiştir.
Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı
Gelir İdaresi Başkanlığı’ nın duyurusu okumak için burayı tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Normal Amortisman Yönteminden Azalan Bakiyeler Usulüne Geçişin Mümkün Olup Olmadığı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.