2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak Belirlenmiştir.

2017 Yılı Yeniden Değerleme Oranı %14,47 Olarak Belirlenmiştir.

Tarih: 13 Kasım 2017 | Güncel Mevzuat,


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında “Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2017 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

11.11.2017 tarih ve 30227 sayılı Resmi Gazete’ yi buradan okuyabilirsiniz.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

2015 Yılındaki İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin KDV İadesi Taleplerinin En Geç Kasım Ayı KDV Beyannamesi İle Yapılmalıdır.

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.