2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 0,01 Olarak Tespit Edilmiştir

2019 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 0,01 Olarak Tespit Edilmiştir

Tarih: 6 Nisan 2019 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


04/04/2019 tarih ve  KVK-51 / 2019-1 / Yatırım İndirimi – 37 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerinde;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2019 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 0,01 (yüzde sıfır virgül sıfır bir) olarak tespit edilmiştir.

Paylaş


Okuma Önerisi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Dağıtım Lisansı Alan Elektrik Ve Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinden Ve Organize Sanayi Bölgesi (Osb) Tüzel Kişiliklerinden; Elektrik Ve Doğalgaz Abone Bilgileri İle Tüketim Bilgilerinin Alınması Konulu Vuk Tebliği Yayımlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.