2019 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi Açıklanmıştır

2019 Yılı SMMM ve YMM Asgari Ücret Tarifesi Açıklanmıştır

Tarih: 2 Ocak 2019 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


31 Aralık 2018 tarih ve 30642 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de 2019 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi yayınlanmıştır.

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2019 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi ekte yer almaktadır.

Asgari ücretlere ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Yurtdışı Şube ve Şirketlerinin Sermayelerini Bildirmeyenlere Ceza Var!

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.