24 Kasım 2017 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken KDV Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Yayınlandı

24 Kasım 2017 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken KDV Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin GİB Duyurusu Yayınlandı

Tarih: 24 Kasım 2017 | Güncel Mevzuat,


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
24 Kasım 2017 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 27 Kasım 2017 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (27 Kasım 2017, Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.

Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

24.11.2017 Tarihli KDV ile ilgili duyuru buradan okuyabilirsiniz.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No: 485, 486, 487 Yayınlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.