31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Döviz Kurları Belirlendi.

31.12.2016 Tarihi İtibariyle Yapılacak Değerlemede Uygulanacak Döviz Kurları Belirlendi.

Tarih: 8 Şubat 2017 | Güncel Mevzuat,


08.02.2016 tarih ve 29973 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ‘‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) ’’ tebliğ ile borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12. 2016 tarihi ile yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespiti belirlenmiştir.

Bilindiği üzere 130 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, 217 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Maliye Bakanlığınca kurların ilan edilmediği durumlarda T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınmaktadır.

Bu şekilde yapılan değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanmaktadır.

08.02.2016 tarih ve 29973 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan ‘‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 477) ’’ tebliği buradan okuyabilirsiniz.

Ekleri için burayı tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Yurtdışı İşçilere Yapılan Ödemelere İlişkin Vergileme

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.