4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 Nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 Nci Maddesinde Öngörülen İşveren Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi

Tarih: 3 Mart 2017 | Güncel Mevzuat,


09.02.2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa geçici 17 nci madde ile iş verenlere prim desteği getirilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumun 01.03.2017 tarih ve 2017/10 sayılı yayımladığı genelge ile işveren desteğine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

İşveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

Sigortalı yönünden;

 1.  1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 2.  Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 3.  İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

İşveren yönünden;

 1.  Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,
 2.  Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 3.  Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,
 4.  Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 5.  Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 6. Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar

 • Sigortalının 1/2/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,
 • Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 • Sigortalının işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
 • İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması

Destekten Yararlanma Süresi

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı maddede aranılan diğer şartların sağlanmış olması kaydıyla bu destekten 2017/Şubat ila 2017/Aralık ayları/dönemleri arasında yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

 • Bu Genelge hükümleri 01.02.2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

Sosyal Güvenlik Kurumun 01.03.2017 tarih ve 2017/10 sayılı yayımladığı genelge ile işveren desteğine ilişkin usul ve esasların tamamını  buradan okuyabilirsiniz.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

Şirketler, Ortakları Aracılığı İle Kullandıkları Kredilerin Maliyetini Gider Yazabilir mi?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.