7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçine Transfer Edilecek Varlıklar İçin Süre Uzatımı Yapılmıştır

7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt İçine Transfer Edilecek Varlıklar İçin Süre Uzatımı Yapılmıştır

Tarih: 31 Ağustos 2018 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


31 Ağustos 2018 Tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de; 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu Maddesinin Onüçüncü Fıkrasının (h) Bendinde Yer Alan Sürelerin, Bitim Tarihinden İtibaren 6 Ay Uzatılmasına dair karar alınmıştır.
İlişkili Kanunun 10.uncu Maddesinin, Onüçüncü Fıkrasının, (h) Bendi;
1) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların;
– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlara ilişkin iştirak hisselerinin satışından doğan kazançları,
– Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumlardan elde ettikleri iştirak kazançları,
– Yurt dışında bulunan iş yeri ve daimi temsilcileri aracılığıyla elde ettikleri ticari kazançları,
31/10/2018 tarihine kadar elde edilenler de dahil olmak üzere, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmesi kaydıyla gelir veya kurumlar vergisinden müstesnadır.
2) Tam mükellefiyete tabi gerçek kişiler ile kurumların kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan kurumların tasfiyesinden doğan kazançları, 31/12/2018 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilmiş olması kaydıyla gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

Paylaş


Okuma Önerisi

Tatile Gönderilen Personelin Masrafları Gider Yazılıp KDV’si İndirilebilir mi ?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.