Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmiştir

Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmiştir

Tarih: 5 Eylül 2018 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


05.09.2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de; “Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Gecikme zammı oranı

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak belirlenmiştir.

Yürürlük

Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

Resmî Gazete
Bu içerik T.C. Resmî Gazete'den alınmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği No: 491 Yayınlandı

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.