Bağımsız Denetimde Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Yayınlanmıştır

Bağımsız Denetimde Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve Yayınlanmıştır

Tarih: 27 Ekim 2018 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


27 Ekim 2018 tarih ve 30578 sayılı Resmi Gazete’de; 660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “Conceptual Framework far Financial Reporting” başlığıyla revize edilen Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’’nin yayımlanmasına, muhasebe politikalarını Kavramsal Çerçeve”ye göre geliştiren finansal tablo hazırlayıcıları tarafından erken uygulanması mümkün olmakla birlikte 1 Ocak 2020 tarihi veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemlerinde kullanılmasına ve Kavramsal Çerçeve”nin Kurulumuzca yapılacak düzenlemelerde yayımı tarihinden itibaren esas alınmasına karar verilmiştir.

Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve’ye ulaşmak için tıklayınız.

 

Paylaş


Okuma Önerisi

İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde İade Konusu Yapılmayacak Tutar 17.700 TL. Olarak Belirlendi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.