BDDK Tarafından Tek Düzen Hesap Planında ve Muhasebe Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

BDDK Tarafından Tek Düzen Hesap Planında ve Muhasebe Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Tarih: 1 Şubat 2019 | Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


1 Şubat 2019 tarih ve 30673 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ ve Yönetmelikler;

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  • 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Ek 1’e ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

  • 28/6/2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (2) numaralı alt bendinin “Ödeme Planının Uzatılmasına Yönelik Yapılan Sözleşme Değişikliği Sayısı” ve “Ödeme Planı Değişikliği ile Uzatılan Süre” tabloları yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinin (1) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Tazmin edilmemiş ve nakde dönüşmemiş gayrinakdi krediler özel karşılıkları veya gayrinakdi krediler beklenen zarar karşılıkları.”

  • Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinde yer alan tablodaki “Personel Giderleri” satırı yürürlükten kaldırılmış, “Faaliyet Kiralama Giderleri” satırı “TFRS 16 İstisnalarına İlişkin Kiralama Giderleri” şeklinde değiştirilmiştir.
  • Aynı Tebliğin ekinde yer alan EK 1, EK 2, EK 5 ve EK 6 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Ek’lere ulaşmak için tıklayınız.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan 25020 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLER, 25220 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLER, 254 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – T.P., 255 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ – Y.P., 25602 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI, 25702 ÖZEL MALİYET BEDELLERİ AMORTİSMANI, 25605 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 25606 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 25705 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN MENKULLERİN AMORTİSMANI, 25706 FİNANSAL KİRALAMAYLA EDİNİLEN GAYRİMENKULLERİN AMORTİSMANI, 354 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – T.P., 355 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ (-) – Y.P., 644 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – T.P., 645 FİNANSAL KİRALAMA GİDERLERİ – Y.P. hesapları değiştirilmiştir.

Değişkliklere ve açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Değişkliklere ve açıklamalara ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

2017 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları Nelerdir?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.