Cazibe Merkezi Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Cazibe Merkezi Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yayımlandı

Tarih: 11 Ocak 2017 | Güncel Mevzuat,


11.01.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 2016-9596 sayılı Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararı yürürlüğe girmiştir.
Bu karar ile Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş veyahut başka sebeplerle faaliyete geçememiş tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması amaçlanmaktadır.
• Cazibe Merkezleri Programın’ da 23 tane il bulunmaktadır. ( Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van.)
Program kapsamında destek unsurları şunlardır.
(1) Yatırım ve Üretim Destek Paketi
a) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi
b) Çağrı Merkezi Destek Paketi
c) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi
(2) Yatırım ve Üretim Destek Paketi Aşağıdaki şekildedir;
a) Danışmanlık Hizmet Desteği
b) Yatırım Yeri Tahsis Desteği
c) Bina Yapım Desteği
d) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
e) Faizsiz indirimli İşletme Kredisi Desteği
(3) Üretim Tesis Taşıma Destek Paketi Aşağıdaki Şekildedir.
a) Nakdi Taşıma Desteği
b) Teşvik Desteği
C) Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi desteği ile Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği
d) Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
(4) Çağrı Merkezi Destek Paketi Aşağıdaki Şekildedir.
a) Bina Tahsisi Desteği
b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği
c) Personel Eğitim Desteği
d) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina yapımı desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
(4)Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi Aşağıdaki Şekildedir.
a) Veri Merkezi Enerji Desteği
b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği
c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği

(6) Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşulları taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilir.

Cazibe Merkezi Programından yararlanma koşuları şu şekildedir.
• İmalat sanayiinde asgari 2 milyon TL sabit yatırım tutarı, asgari 30 kişi istihdam olması gereklidir.
• Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari 200 kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi şartı aranmaktadır.
• Veri Merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari 5.000 metrekare beyaz alanı bulunması ve en az TIER-3 veya üstü seviyede olması gereklidir.
• Üretim tesisi taşıma destek paketi için asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, karar tarihinden itibaren 2 yıl içinde taşınması ve taşınma sonrası asgari 200 kişilik istihdam taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.
• Kredilendirilecek yatırımın asgari %30’unun öz kaynaklardan karşılanması zorunludur.
Organize Sanayi Bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının alt yapı giderleri Program kapsamındaki destekten yararlanamaz.

Destekten yararlanmak için Türkiye Kalkınma Bankasının belirleyeceği bilge ve belgelere bankaya veya bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajanları Yatırım Destek Ofislerine başvuru yapılır.

11.01.2017 Tarihli Resmi Gazete Yayımlanarak yürürlüğe giren ‘’ Cazibe Merkezi Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararlar ‘’ buradan ulaşabilirsiniz.

Paylaş


Okuma Önerisi

E-Fatura Ve E-Defter Uygulamalarına Zorunlu Olarak Dahil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.