Doktorların Şirket Kurarak Özel Hastanelere Dışarıdan Verdikleri Hekimlik, Teşhis Tedavi ve Rehabilitisyon Hizmetleri Karşılığında Düzenlemiş Oldukları Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır.

Doktorların Şirket Kurarak Özel Hastanelere Dışarıdan Verdikleri Hekimlik, Teşhis Tedavi ve Rehabilitisyon Hizmetleri Karşılığında Düzenlemiş Oldukları Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır.

Tarih: 15 Şubat 2017 | Güncel Mevzuat,


Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı vermiş olduğu özelgeler ile, doktorların özel hastanelere şirket kurarak dışarıdan belli dönemlerde verdikleri hekimlik, teşhis tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri karşılığında yapılan ödemelerin doktorun ortağı olduğu şirketler tarafından faturalanması halinde; söz konusu hizmet sağlık hizmeti kapsamında değil işgücü temin hizmeti kapsamında değerlendirildiğinden % 8 oranında KDV ye tabi tutulması ve hesaplanan KDV tutarı üzerinden 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılması istenmektedir.

15.02.2017 tarih ve 29980 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 11 yayımlanan tebliğ ile yapılan düzenlemede , 15.02.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere doktorların şirket kurarak özel hastanelere dışarıdan verdikleri hekimlik, teşhis tedavi ve rehabilitisyon hizmetleri karşılığında kesmiş oldukları faturalarda işgücü temin hizmeti kapsamında 9/10 oranında KDV tevkifatı yapılmayacaktır.

Tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.2.5.2.) bölümünün beşinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“Kısmi tevkifat kapsamındaki işlemleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkili olup, insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için işgücü temin hizmeti kapsamında tevkifat uygulanmayacaktır.”

15 Şubat 2017 tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren ‘‘Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 11’’ Tebliğin tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Resmî Gazete
Bu içerik T.C. Resmî Gazete'den alınmıştır.

Paylaş


E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.