e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi 31 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı

e-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi 31 Mayıs 2017 Tarihine Kadar Uzatıldı

Tarih: 20 Nisan 2017 | Güncel Mevzuat,


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/92
Konusu: Elektronik defter (e-Defter) uygulamasına dâhil olanlar tarafından 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması.
1. Giriş:
Başkanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 242 nci maddesindeki yetkiye dayanılarak, 02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Yüklenme Süresinin Uzatılması:
02 Mayıs 2017 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken “Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme süresi 31 Mayıs 2017 günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı

Paylaş


Okuma Önerisi

Hakkında İflas Erteleme Kararı Verilen Borçludan Alacaklar İçin Karşılık Ayrılabilir

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.