Fesih Yasağı Uzatıldı

Tarih: 28 Temmuz 2020 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat, Vergi Günceli,


28.07.2020 tarihli resmi gazete yayınlanan 23.07.2020 tarihinde kabul edilen 7252 Sayılı kanun ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına “haller ve benzeri sebepler” ibaresinden sonra gelmek üzere “, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri” ibaresi eklenmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “altı aya” ibaresi “her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30/6/2021 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.

Fesih yasağı,fesih,iş sözleşmesi,çıkış,ssk,7252,iş sözleşmesi feshi,istifa


#Fesih yasağı#SSK#fesih#çıkış#7252#iş sözleşmesi#istifa

Paylaş


Okuma Önerisi

Kişi Kendi Şirketinde Sigortalı Olabilir mi?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.