Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

Tarih: 11 Nisan 2016 | Güncel Mevzuat,


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /39
Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi : 05/04/2016
Sayısı : KVK-39/ 2016-1 / Yatırım İndirimi – 28
İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298 Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2016 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı negatif olduğundan bu döneme ilişkin olarak yeniden değerleme yapılmayacaktır.
Duyurulur.

Adnan ERTÜR
Gelir İdaresi Başkanı

GİB
Bu içerik GİB web sitesinden alınmıştır.

Paylaş


Okuma Önerisi

2016 /4 Dönem Geçici Vergi Çalışmalarında Nelere Dikkat Etmeliyiz?

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.