Gelir Vergis Kanununca, Vadesiz, Vadesi Yenilenmiş ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faizler ve Kâr Paylarına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Gelir Vergis Kanununca, Vadesiz, Vadesi Yenilenmiş ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faizler ve Kâr Paylarına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır

Tarih: 31 Ağustos 2018 | Bilgi Günceli, Güncel Gündem, Güncel Mevzuat,


31 Ağustos 2018 Tarih ve 30521 sayılı Resmi Gazete’de; Gelir Vergis Kanununca, Vadesiz, Vadesi Yenilenmiş ve Özel Cari Hesaplara Ödenecek Faizler ve Kâr Paylarına İlişkin Düzenleme Yapılmıştır.

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

  1. i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %20,
  2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %16,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

2) Mevduat faizlerinden;

  1. i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0,

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

  1. i) Vadesiz, ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda %5,
  2. ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda %3,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %0.”

22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – Bu maddeyi ihdas eden Kararın 3 üncü maddesinde belirtilen üç ayın sona erdiği tarihi izleyen günden (Ş.Abacı) itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına bu maddeyi ihdas eden Karardan önce yürürlükte olan tevkifat oranları uygulanır.”

Yürürlük

Bu Karar, yayımı tarihinden itibaren üç ay süreyle sınırlı olarak vadesiz ve özel cari hesaplara ve söz konusu tarihten itibaren üç ay içinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara Ödenecek faizler ve kâr paylarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

 

 

 

Paylaş


Okuma Önerisi

TFRS’lerde Kavramsal Çerçeve’ye Yapılan Atıflara İlişkin Değişiklik Yapılmıştır

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.