GİB Tarafından  Muhtasar ve KDV Beyanları İle Ba ve Bs Bildirimlerinin Verilme Süreleri Hakkında Duyurusu Yayımlandı.

GİB Tarafından Muhtasar ve KDV Beyanları İle Ba ve Bs Bildirimlerinin Verilme Süreleri Hakkında Duyurusu Yayımlandı.

Tarih: 22 Haziran 2017 | Güncel Mevzuat,


Gelir İdaresi Başkanlığı muhtasar ve KDV beyanları ile Ba ve Bs bildirimlerinin verilme süreleri hakkında aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.
Bilindiği üzere;
• 2017/Mayıs dönemine ilişkin Muhtasar Beyanname ile Damga Vergisi Beyannamelerinin 23 Haziran Cuma günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin 28 Haziran Çarşamba gününe kadar ödenmesi,
• 2017/Mayıs dönemine ilişkin Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin 28 Haziran Çarşamba günü sonuna kadar verilmesi ve beyan edilen vergilerin aynı süre içerisinde ödenmesi,
• 2017/Mayıs dönemine ilişkin “Form Ba” ve “Form Bs” bildirimlerinin ise en geç 30 Haziran Cuma günü verilmesi
gerekmektedir.
Ayrıca 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında yapılacak başvurular için son tarih 30 Haziran Cuma günü olup, bu sürenin uzatılma imkanı bulunmamaktadır.
Bu nedenle 30 Haziran 2017 tarihine kadar önemli bir iş yoğunluğu yaşanacağı için, mükelleflerimizin her hangi bir hak kaybına uğramamaları açısından, vergisel yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir.

Mükelleflerimize önemle hatırlatırız.
Saygılarımızla
Gelir İdaresi Başkanlığı

Paylaş


Okuma Önerisi

Part Time Çalışanın Asgari Geçim İndirimi

E-bülten

Bizden haberder olmak için lütfen kaydolun.